top of page

Námestie - revitalizácia

NÁMESTIE - REVITALIZÁCIA
 

LOKALITA: Púchov - Horné Kočkovce
 

POPIS REALIZOVANÝCH PRÁC:

- odstránenie zábradlia, lavičiek a informačných tabúľ

- búranie betónových múrikov

- búranie betónových a asfaltových podkladov

- odkopávanie terénu pod zámkovú dlažbu

- zhotovenie podkladov pod dlažbu a obrubníky

- montáž obrubníkov (514 ks)

- pokládka zámkovej dlažby (545 m2)

- zhotovenie cestného retardéra z dlažby

- montáž umeleckého diela

- montáž mobiliára (11 ks lavičiek, 6 ks košov)

- montáž rozhradzovacích stĺpikov (20 ks)

- montáž vodorovného a zvislého dopravného značenia

- mulčovanie terénu

- výsadba rastlín (130 ks)

- terénne úpravy (198 m2)

bottom of page