top of page

Námestie - revitalizácia

NÁMESTIE - REVITALIZÁCIA:

 

LOKALITA: Brvnište
 

POPIS REALIZOVANÝCH PRÁC:

- odstránenie zámkovej dlažby, betónových obrubníkov

- demontáž stožiara pre vlajku

- spílenie stromov s odstránením koreňovej sústavy

- odkopávanie terénu pod zámkovú dlažbu

- zhotovenie podkladov pod dlažbu a obrubníky

- montáž obrubníkov (114 ks)

- pokládka zámkovej dlažby (134 m2)

- inštalácia umeleckého diela (1 ks)

- montáž mobiliára (6 ks lavičiek, 2 ks košov)

- inštalácia osvetlenia chodníka (4 ks)

- výsadba rastlín (110 ks)

- terénne úpravy (242,5 m2)

bottom of page