top of page

Detské ihrisko - výstavba

DETSKÉ IHRISKO - VÝSTAVBA:

 

LOKALITA: Bodiná
 

POPIS REALIZOVANÝCH PRÁC:

- odstránenie ornice

- odkopávanie terénu pod dlažbu a umelý trávnik

- výkop ryhy a zhotovenie drenážneho odvodnenia

- zhotovenie podkladov pod dlažbu a obrubníky

- montáž obrubníkov (86 ks)

- pokládka zámkovej dlažby (41 m2)

- zhotovenie podkladov pod umelý trávnik

- rozprestretie filtračnej geotextílie (50 m2)

- inštalácia umelého trávnika (50 m2)

- montáž mobiliára (1 ks odpadkový kôš)

- osadenie plastovej pružinovej hojdačky (1 ks)

- inštalácia oceľovej reťazovej dvojhojdačky (1 ks)

- montáž domčeka s kĺzačkou (1 ks)

bottom of page